Home DRUŠTVO Nenadić: Rad Agencije za borbu protiv korupcije bi mogao biti blokiran

Nenadić: Rad Agencije za borbu protiv korupcije bi mogao biti blokiran

SHARE

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kaže za Insajder da je tačno da Odbor Agencije za borbu protiv korupcije nije mogao da diskvalifikuje Dragana Sikimića kao kandidata za direktora Agencije, ali je u praksi lako zamisliti brojne situacije i odlučivanje o brojnim pitanjima u kojima bi rad Agencije mogao da bude blokiran zbog njegove povezanosti sa strankom.

Naime, Odbor Agencije za borbu protiv korupcije je povodom brojnih pitanja u vezi s povezanošću novog direktora Dragana Sikimića i SNS odgovorio da mu te činjenice nisu bile poznate, ali i da jesu, ne bi bile od uticaja jer zakon predviđa da kandidat za direktora ne može biti član stranke, što je utvrđeno izjavom novog direktora.

Nenadić u saopštenju Odbora Agencija za borbu protiv korupcije kao bitne momente uočava i činjenice da Odboru nije bila poznata povezanost kandidata sa SNS, kao i da nije uvideo kao probleme i situacije koje se zbog toga mogu javiti, a koje bi mogle da blokiraju rad Agencije.

Takve situacije, prema njegovim rečima, nisu hipotetičke već realne. On navodi da bi zbog postojanja povezanosti Sikimić morao da, u skladu sa članom 32 Zakona o Agenciji u svim slučajevima kada se odlučuje o SNS traži mišljenje Odbora. S tim u vezi, Nenadić podseća da Agencija može ispitivati finansiranje izbora i pre pet godina i da je direktor taj koji pokreće postupak u slučaju utvrđenog prekršaja.

U nekim situacijama bi, prema njegovim rečima, rad Agencije mogao da bude blokiran, odnosno trebalo bi da odlučuje zamenik direktora koji, podseća Nenadić, nije ni izabran.

loading...

Na pitanje ko bi trebalo da pokrene pitanje da li u nekom slučaju postoji potreba da se odlučuje o sukobu interesa direktora, Nenadić citira član 32. i navodi da bi to pitanje trebalo da prijavi sam Sikimić koji bi sam trebalo Odboru da objasni prirodu svojih odnosa sa SNS i prepusti odluku da li može da odlučuje u određenom predmetu. Stoga bi, smatra Nenadić, bilo dobro da Odbor Agencije što pre odluči – ako postoji sukob interesa Odbor bi to morao da utvrdi i da postavi pitanje kako će Sikimić obavljati veliki deo svojih dužnosti.

Nenadić je podsetio da je Agencija za borbu protiv korupcije ranije pokrenula postupak protiv SNS zbog sumnjivih donacija kojima je finansirana kampanja te stranke 2014. i radila provere donatora za predsedničku kampanju Aleksandra Vučića.

On je podsetio da postojeća situacija ukazuje na manjkavost Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji zabranjuje da direktor bude lice koje je član političke stranke, ali ne postavlja kao prepreku drugi oblik povezanosti sa političkim subjektima.

Izvor: Insajder

Obaveza prijavljivanja o postojanju sukoba interesa – Član 32 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Funkcioner je dužan da, prilikom stupanja na dužnost i tokom vršenja javne funkcije, u roku od osam dana, pismeno obavesti neposredno pretpostavljenog i Agenciju o sumnji u postojanje sukoba interesa ili o sukobu interesa koji on ili sa njim povezano lice ima.

Agencija može da pozove funkcionera i traži da dostavi potrebne podatke, u cilju pribavljanja informacija o postojanju sukoba interesa iz stava 1. ovog člana.

Ako Agencija utvrdi da postoji sukob interesa iz stava 1. ovog člana, o tome obaveštava funkcionera i organ u kome on vrši javnu funkciju i predlaže mere za otklanjanje sukoba interesa.

Odredbe st. 1. i 3. ovog člana ne isključuju primenu odredbi o izuzeću propisane zakonima kojima je uređen sudski ili upravni postupak.

Pojedinačni akt u čijem donošenju je učestvovao funkcioner koji se zbog sukoba interesa morao izuzeti, ništav je.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, neće biti ništav akt u čijem je donošenju učestvovao funkcioner koji je prijavio sukob interesa u skladu sa ovim zakonom, ukoliko nije bilo moguće da se odredi drugo lice koje bi učestvovalo u donošenju akta.

IZVOR INSAJDER

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here