Home DRUŠTVO Ne osporavamo diplome, već kompetencije nastavnika

Ne osporavamo diplome, već kompetencije nastavnika

SHARE

Komisija za akreditaciju odgovara na tvrdnje Ministarstva prosvete

Komisija za akreditaciju licima koja imaju diplome doktora nauka, izdate od strane visokoškolskih ustanova koje nisu zadovoljavale zakonske uslove za to, osporava kompetentnost da budu nastavnici u delatnosti visokog obrazovanja.

Ona niti osporava verodostojnost diploma, niti ih poništava, jer to nije njena nadležnost, kratko je za Danas rekao Šćepan Miljanić, generalni sekretar Komisije za akreditaciju, povodom saopštenja Ministarstva prosvete da KAPK nije po zakonu nadležan da osporava doktorske diplome.

Miljanić objašnjava da pomenute ustanove nisu imale odluku o akreditaciji doktorskih studija po Zakonu o visokom obrazovanju, odnosno nisu posedovale rešenje o ispunjavanju kadrovskih, prostornih i tehničkih uslova za obavljanje magistarskih studija po “predbolonjskim zakonima” o univerzitetu.

U Komisiji za akreditaciju nisu želeli da dalje komentarišu ceo slučaj, pa smo ostali uskraćeni za odgovor na pitanje da li će nešto preduzeti nakon što je Ministarstvo saopštilo da su za njih validne diplome, izdate od ustanova koje po zakonu na to nisu imale pravo.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO) je najavio da će, zajedno sa Komisijom za akreditaciju pokrenuti kod Ministarstva prosvete postupak za proveru ispunjenosti uslova za dodelu doktorata za ustanove kod kojih je u procesu akreditacije ustanovljeno da se prilikom dodeljivanja zvanja doktora nauka nisu pridržavale tada važećih zakonskih propisa i da će dostaviti sve dokumente kojima dokazuju da su prekršile zakon.

loading...

U zaključcima sa poslednje sednice NSVO, upućenim Ministarstvu prosvete (pre nego što se ono izjasnilo o validnosti osporenih diploma) piše i da Savet podržava napore Komisije za akreditaciju za unapređenje kvaliteta nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama, te da insistira da se što pre uspostave registri za visokoškolske ustanove. Savet traži od Ministarstva da precizira rok u kojem će to biti urađeno.

Nekadašnja predsednica Nacionalnog saveta za nauku i bivša državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Vera Dondur kaže za Danas da je Ministarstvo dužno da se ponaša po zakonu i da ovaj problem mora da se reši, jer će u suprotnom značiti da i neakreditovane ustanove mogu da daju doktorske diplome. Ona ističe i da nije u redu što je Ministarstvo prešlo preko mišljenja stručnih tela kakva su Komisija za akreditaciju i Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Dondur smatra da bi najpre treba da budu preispitane visokoškolske ustanove koje su izdavale dokumenta a da za to nisu imala ovlašćenja po zakonu, pa tek onda ljudi koji su te diplome dobili.

IZVOR DANAS
loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here