Home DRUŠTVO Miroslav Mišković i njegov sin oslobođeni za zloupotrebe u putarskim preduzećima, ponovo...

Miroslav Mišković i njegov sin oslobođeni za zloupotrebe u putarskim preduzećima, ponovo im se sudi za utaju poreza

SHARE

 

Apelacioni sud u Beogradu jednoglasno je potvrdio prvostepenu presudu u delu u kojem je okrivljeni Miroslav Mišković oslobođen od optužbe da je oštetio putarska preduzeća. Osuđujući deo presude kojom je Mišković oglašen krivim za pomaganje u utaji poreza vraćen je na ponovno suđenje.

Apelacioni sud je potvrdio da nije bilo dokaza da je okrivljeni izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Za osuđujući deo presude Apelacioni sud smatra da prvostepena presuda sadrži bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. Miroslav Mišković bio je osuđen što je sinu Marku dao savete kako da izbegne plaćanje poreza.

Veće Apelacionog suda smatra da Specijalni sud „nije dao jasne i nesumnjive razloge koji su to saveti od strane okrivljenog Miroslava Miškovića dati Marku Miškoviću, a koji su mu pomogli da izvrši krivično delo“.

Sud povredio zakon, Evropsku konvenciju i Ustav

loading...

Takođe, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud, u osuđujućem delu, povredio zakon i to zato što je tražio tumačenje zakona od Skupštine Srbije, odnosno odgovore na pravna pitanja, na koje sud mora sam da  odgovore.

„Ako se u krivičnom postupku koji je u toku pojavi sporno pravno pitanje od kojeg zavisi primena krivičnog zakonika sud koji sudi u krivičnom postupku može sam rešiti to pitanje. Pored toga, popunjavanje pravnih praznina se vrši od strane redovnih sudova u postupcima u kojoj se pojavljuju. Sud je dužan da na taj način nadomesti nedostatke pravne norme“, navodi Apelacioni sud u odluci o ukidanju dela prvostepene presude.

Ovakvim postupanjem suda je došlo do povrede člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kojim članom je zajemčeno pravo na pravično suđenje, navodi Apelacioni sud i dodaje da je takvim postupanjem prvostepeno veće povredilo i član 4 Ustava Republike Srbije „kojim je ustanovljeno načelo podele vlasti i garantovana nezavisnost sudske vlasti u odnosu na zakonodavnu i izvršnu“, zaključuje se u saopštenju.

Oslobađajući delovi presude potvrđeni su i Marku Miškoviću, kao i ostalim okrivljenima, a osuđujući deo presude je ukinut i vraćen na ponovno suđenje.

Miroslav Mišković bio je osuđen na pet godina zatvora, a novčanu kaznu od osam miliona dinara. Njegov sin Marko Mišković bio je osuđen na tri i po godine zavtora i takođe osam miliona dinara.

Izvor: Insajder

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here