Home DRUŠTVO Đorđević: Propusti policije u slučaju ubistva u Centru za socijalni rad u...

Đorđević: Propusti policije u slučaju ubistva u Centru za socijalni rad u Rakovici

SHARE

 

Ministar za rad Zoran Đorđević izjavio je povodom ubistva u Centru za socijalni rad u Rakovici da je analiza pokazala da organi starateljstva nisu u dovoljnoj meri prepoznavali postojanje porodičnog nasilja. Đorđević je naveo da je je bilo propusta u radu institucija a posebno policije koja je imala zadatak da centru za socijalni pruži obaveštenja o nasilju o porodici.

“Postoji indicija da se Dj. M. policiji Policijske stanice Rakovica i Savski venac više puta obraćala za pomoć zbog nasilja u porodici i ugrožene bezbednosti, ali kad su se stručni radnici 2016. godine obratili da o tome dobiju podatke policijska stanica Rakovica im je pružila odgovor da na evidenciji nemaju te prijave, što govori o tome da se nisu na adekvatan način bavili evidentirajnem i procesuiranjem tih prijava ili za to postoje neki drugi razlozi”, rekao je on.

Istovremeno se vidi da se policijska stanica u Rakovici septembra 2016. godine obratila Centru za socijalni rad sa obaveštenjem da je Marko Nikolić policiji prijavio da Dj .M. i partner njene sestre vrše nasIlje na dete kako bi Centar po tome postupao, dodao je Đorđević.

Ministar je rekao i da Komisija ustanove Laza Lazarevioć nije u dovoljnoj meri prepoznala disfunkciju ličnosti Marka Nikolića.

loading...

“Nije prepoznala porodično nasilje, a njega kao rizičnog u roditeljskoj ulozi. Evidento je da je stručna procena bila neadekvatna kao i veštaka”, istakao je Đorđević.

Takođe, navodi da je Centar za socijalni rad od predškolske ustanove dobio podatke koji ničim nisu ukazivali da postoji problem u ponašanju oca.
“Na osnovu ovakvih izveštaja i procena centar za socijalni rad je stekao pogrešnu sliku da je otac adekvatan u roditeljskoj ulozi”, rekao je Đorđević.

On je objasnio da stručnjaci organa starateljstva nisu u dovoljnoj meri prepoznavali postojanje porodičnog nasilja nego su ga tretirali kao konflikt u parnici za vršenje roditeljskog prava i zaštite prava deteta jačeg intenziteta, koji se mogao kontrolisati.

Napomenuo je da još nisu realizovane sve procedure u Centru za socijalni rad u Rakovici jer se članovi tima još uvek nalaze na lečenju zbog ranjavanja prilikom pokušaja da zaustave ubicu u izvršavanju dela.

Đorđević je istakao da je odmah nakon tragičnih događaja u centrima za socijalni rad na Novom Beogradu i Rakovici, komisija Ministarstva za rad izvršila vanredni nadzor.

Kaže da je Centar za socijalni rad Novi Beograd, postupao u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, ali nisu u svim segmentima ispoštovani standardi propisani u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima, kao i opštim protokolom za zaštitu dece.

On je naveo da je tim stručnjaka organa starateljstva bez obzira na iznete propuste u realizaciji imao značajna ograničenja koja su se pre svega ogledala u izostanku adekvatne komunikacije između institucija sistema koje su nadležne za postupanje.

Đorđević je, kaže, izdao nalog direktoru centra za socijalni rad da odmah po dobijanju zapisnika o izvršenom nadzoru nad stručnim radom pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti rukovodioca gradskog centra za socijalni rad Novi Beograd i svih stručnjaka organa starateljstva koji su bili angažovani u radu na organizovanju zaštite od nasilja u porodici i zlostavljanje dece.

Ministar je istakao da je doneo obavezujuće upustvo o načinu realizacije obaveza centara za socijalni rad o primeni zakona o sprečavanju nasilja u porodici. On je istakao da je već razgovarao sa svim direktorima centara za socijalni rad, a da će 26. jula održati sastanak sa predstavnicima svih lokalnih samouprava.
Kaže i da će Ministartvo za rad ubrzo izraditi posebno upustvo za rad centara za socijalni rad.

Izvor: B92, Insajder

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here