Home POLITIKA Zoran Pašalić kandidat SNS, SPS i PS za zaštitnika građana (VIDEO)

Zoran Pašalić kandidat SNS, SPS i PS za zaštitnika građana (VIDEO)

SHARE

U obrazloženju je navedeno da Pašalić poseduje više od 10 godina radnog iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete kao i zapaženo višegodišnje iskustvo u oblasti zaštite prava građana.

Odbor će sutra održati sednicu na čijem dnevnom redu je razmatranje pristiglih predloga kandidata za zaštinika gradjana. Medju predlozima su i tri predloga opozicionih stranaka:

DS i SDS predložili su vršioca funkcije zaštitnika gradjana Miloša Jankovića, SRS Ekatarinu Marinković i DJB funkcionera tog pokreta Vojina Biljića.

Rok za izbor zaštitnika građana je 4. avgust, a svoje predloge daju poslaničke grupe.

Procedura za izbor zaštitnika počela je šest meseci pre isteka mandata prethodnog ombudsmana. Predsednica parlamenta Maja Gojković je početkom februara obavestila poslaničke grupe da treba da dostave predloge za izbor zaštitinika gradjana.

loading...

Prema Zakonu, zaštitnika građana bira Skupština većinom glasova svih poslanika, na predlog odbora nadležnog za ustavna pitanja.

Svaka poslanička grupa u Skupštini ima pravo da odboru predloži kandidata, a više poslaničkih grupa može da predlože zajedničkog kandidata. Odbor inače može odlučiti da održi sednicu na kojoj će svim kandidatima biti omogućeno da iznesu svoje stavove o ulozi i načinu ostvarivanja funkcije.

Mandat zaštitnika traje pet godina i ista osoba može najviše dva puta uzastopno da bude birana na tu funkciju.

Kandidat za zaštitnika građana treba da bude diplomirani pravnik, da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Za zaštitinika građana dva puta je biran Saša Janković. Prvi put na tu funkciju izabran je 2007. godine, a drugi put 4. avgusta 2012.

Zoran Pašalić je predsednik Apelacionog prekršajnog suda. Dugogišnji je predsednik gradskog suda za prekršaje.

U tom periodu bio je član skupštine FK Crvena Zvezda, da bi potom postao član skupštine FK Partizan.

Pašalić je za serijal Insajdera “Prvenstvo u prevari” ovim povodom rekao da “jeste bio u Crvenoj Zvezdi, ali da je kada je shvatio da ništa ne može da promeni presao u skupštinu Partizana”.

Zoran Pašalić za (Ne)moć države: Ja ne poznajem uhapšene navijače

Zoran Pašalić bio je sagovornik Insajdera 2009. a govorio je o prekršajnom procesuiranju navijača.

U Skupštini Crvene zvezde, pored 19 navijača, svoje mesto imale su brojne sudije, advokati, pripadnici finansijske policije ali i npr. gradski sudija za prekršaje Zoran Pašalić.

Insajder: Zanimljivo je da ste Vi član Skupštine FK Crvena zvezda. U toj skupštini sede i navijači. Kako Vi gledate na sve to? Otkud Vi tamo?

Zoran Pašalić: Da Vam kažem, ja ne mogu da gledam to sa aspekta nekog ko rukovodi Crvenom zvezdom, jer Skupština je jedno telo koje je prilično široko, radi se o više stotina ljudi koji su u Skupštini, to nisu samo navijači. Ja moram da Vam kažem, ja sam na Skupštini Crvene zvezde bio samo dva puta i to zato što sam pozvan….

Insajder: Dobro, ali principijelno?

Zoran Pašalić: Principijelno, da Vam kažem, kada budem video čoveka i kad mi neko bude rekao: e, do tebe sedi ili dva metra od tebe sedi neko ko ima krivično delo za koje je pravosnažno osuđen, svakako da bi mi smetalo, kao što bi mi smetalo da sedi sa mnom u autobusu.

Insajder: Pa evo, Dražen Dragaš, koji je uhapšen nedavno…

Zoran Pašalić: Dobro?

Insajder: … je član Skupštine Crvene zvezde, možda sedi dva mesta od Vas.

Zoran Pašalić: Nisam imao čast da ga upoznam zaista.

Insajder: Uhapšen je poslednji put zbog toga što mu je pronađeno oružje za koje nije imao dozvolu.

Zoran Pašalić: Zaista nisam upoznao gospodina.

Policija je u poslednjih nekoliko godina podnela više stotina prekršajnih prijava protiv navijača. Ti postupci su uglavnom završavaju efikasnije od krivičnih postupaka, koji, kao što ste videli u prošloj emisiji, traju godinama.

Zoran Pašalić: Što se tiče podnetih prekršajnih prijava protiv navijača, sve prkršajne prijave koje su podnete procesuirane su i sva ta lica su kažnjena. Postavlja se samo pitanje, koliko je kazni izvršeno, obzirom da pojedina lica nismo mogli da nađemo, govorim o onim licima, koja nisu pocesiurana u hitnom postupku, znači, gde je išao tzv. redovni postupak i gde je bilo teško izvršiti, na kraju, izrečenu kaznu.

Insajder: Dakle kada npr. piše da je obustava postupka, odbačaj postupka i toga ima jako puno, zbog čega se to dešava?

Zoran Pašalić: Iskreno da Vam kažem, ja ne znam odakle Vam informacija da toga ima jako puno, toga ima…

Insajder: Pa evo, samo za nekoliko primera ima, evo npr. Alen Kostić – prekid postupka, prekid postupka. Pa onda Ljubomir Marković, prekid, obustava, obustava. Mislim ima, evo, Valić Aleksandar, prekid, obustava, prekid, prekid, prekid, prekid. Zbog čega prekid, šta znači, kada stoji “prekid postupka”?

Zoran Pašalić: Kada stoji “prekid postupka”, to znači da neko lice ne živi na adresi na kojoj je prijavljen i da je praktično nemoguće voditi postupak, jer je nemoguće to lice naći. Kada se dogodi da se postupak jedanput prekine, to ne znači da je postupak okončan. Po nalaženju tog lica, postupak će se ponoviti, odnosno, nastaviće se sa tim postupkom i on će biti okončan. Zbog toga i postoji taj hitni postupak, kada je izvršnost, pre pravosnažnosti, o kojima sam govorio, za slučajeve kada imate dobra saznanja da lice ne živi na adresi na kojoj je prijavljeno, odnosno da nema prebivalište i boravište, odnosno da odlaskom može osujetiti izvršavanje kazne, u tom slučaju se radi o hitnom postupku i onda takva lica budu kažnjena odmah.

Insajder: Ali kako, kako, evo ja sam Vam samo za jedno lice pročitala npr. deset puta “prekid postupka”, kako je onda… Ako se već jednom zna da to lice teško se pronalazi, kako onda svaki sledeći put ne ide u hitnom postupku, nego u redovnom i onda je svaki put prekid zato što do njega ne može da se dođe?

Zoran Pašalić: Kada se neko lice, posle nekoliko bezuspešnih pokušaja pronađe, onda se sva ta, svi ti prekršajne prijave, uzimaju i procesuiraju se odmah i onda se to radi zbirno, normalno, ako postoje za to uslovi da se tako uradi.

Izvor: Insajder, Beta

IZVOR INSAJDER

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here