Home DRUŠTVO Dijalog o doktorskim studijama

Dijalog o doktorskim studijama

SHARE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugi nadležni organi Srbije trebalo bi da se uključe u sveobuhvatan nacionalni dijalog o odgovarajućim pristupima doktorskim studijama, jedna je od preporuka eksperata Saveta Evrope, predstavljenih danas na Okruglom stolu.

“Dijalogom bi trebalo da se naglasi važnost kandidovanja za doktorske studije na osnovu akademske motivisanosti, zasnovane na integritetu”, navodi se u preporukama eksperata Saveta Evrope Ijana Smita i Toma Hamiltona, koje su izradili u okviru projekta “Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji”.

Taj dijalog bi trebalo da naglasi opasnosti koje “prekomerna opsednutost” sticanjem zvanja doktora nauka isključivo zbog percipiranog političkog ili socijalnog statusa predstavlja za akademski integritet, ocenili Smit i Hamilton.

Prema njihovom mišljenju, nadležni organi bi trebalo da se obavežu na što hitniju zamenu različitih specifičnih prijemnih ispita na fakultetima, sveobuhvatnim državnim maturskim ispitom.

Nadležni organi trebalo bi da obezbede da novi Nacrt zakona o visokom obrazovanju bude što jasniji i transparentniji u pogledu vrsta akademskih pozicija, kriterijuma podobnosti za te pozicije i načina imenovanja na te pozicije.

Smit i Hamilton naveli su da bi nadležni organi trebalo da obezbede da privatni univerziteti u Srbiji podležu istim pravnim zahtevima u pogledu planova o integritetu kao i državni univerziteti.

loading...

Šef sektora operacija Delegacije Evropske unije (EU) Štefen Hudolin rekao je da će članstvo Srbije u EU zavisiti od ispunjavanja međunarodnih standarda, što znači da je neophodno da se stvore jake institucije, koje će garantovati demokratiju i vladavinu prava.

Hudolin je izjavio da je Srbija izrazila posvećenost jačanju integriteta institucija.

Prema mišljenju nadležnih u Agenciji za borbu protiv korupcije, u oblasti obrazovanja potrebno je da se primeni još polovina predviđenih mera, rekao je Hudolin.

On je izjavio da je, da bi se podržali napori institucija visokog školstva u Srbiji u borbi protiv korupcije, za realizaciju projekta Saveta Evrope i EU “Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji” izdvojeno 200.000 evra.

Šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tim Kartrajt rekao je da su, što se tiče integriteta u visokom obrazovanju, za društvo štetni spoljni uticaji.

“Postoji rizik da to loše utiče na mlade ljude i njihovu toleranciju i dovodi do toga da veruju da je korupcija i sve ostalo što je u vezi sa tim nešto sa čime će morati da žive do kraja života”, izjavio je Kartrajt.

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vesna Mandić ocenila je da je za podizanje transparetnosti u visokom obrazovanju bitno uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

Vesna Mandić je rekla da je Ministarstvo prosvete 27. marta donelo Akcioni plan za borbu protiv korupcije i kao jednu od akcija navela uvođenje kontrole u vezi sa dodatnim angažovanjem nastavnog osoblja na drugim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, ali i inostranstvu.

Planiran je i razvoj mehanizama za vođenje upisne politike. Cilj tog projekta, čija je realizacija počela u aprilu, je jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji, primenom preventivnih mehanizama koji počivaju na standardima i praksi Saveta Evrope, izjavila je Vesna Mandić.

Izvor: Danas

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here