Home DRUŠTVO Nezaposlenost u Srbiji – STVARNI PROBLEM I LAŽNI PODACI

Nezaposlenost u Srbiji – STVARNI PROBLEM I LAŽNI PODACI

SHARE

„Snažan rast zaposlenosti u prethodne tri godine uz stagnaciju privredne aktivnosti, po svemu sudeći, nije se ni desio, već je posledica nepouzdanosti praćenja kretanja na tržištu rada od strane RZS-a (Republičkog zavoda za statistiku)“.

Kada jedna visoka državna institucija izrazi ovako otvorenu sumnju u verodostojnost podataka koje plasira druga, zvanično za to zadužena, onda je to vrlo zabrinjavajuća činjenica koja u javnosti otvara mnoga pitanja ne samo o o načinu funkcionisanja, profesionalnosti i stručnosti centralne statističke ustanove u državi,  već i o načinu delovanja celokupnog državnog aparata i zloupotrebi podataka od javnog značaja, ne samo u ekonomskoj već i u drugim sferama. Ovo tim pre što je iznošenje najbesmislenijih cifara u skladu sa dnevno-političkim potrebama aktuelnog režima, koje je u svrhu manipulisanja javnosti otpočeo Mlađan Dinkić nakon peto-oktobarskog puča, u vreme vladavine Aleksandra Vučića dostiglo svoju kulminicaju.

Naravno, ne pada mi na pamet da se pridružim optužbama Fiskalnog saveta kako RSZ daje neistinite podatke kako bi potkrepio Vučićeve bajke o svojim ekonomskim uspesima. Pustimo ih da sami objasne šta rade. U odgovoru na tvrdnju Fiskalaca RSZ se pozvao na to da je  od 2012. godine (o, gle čuda, baš one u kojoj je Vučić prigrabio vlast!) došlo do  „promene metodologije pri izradi ankete“ što, kako objašnjavaju, „ne znači pogrešnu ocenu trendova zaposlenosti i nezaposlenosti u periodu pre metodološke izmene, ali svakako znači prekid uporedive serije počev od 2015. godine“.(2) To je, dabome, sasvim moguće. Sve je tačno, ili ništa nije pogrešno, samo se sa ničim ne može porediti. Osim sa samim sobom. Vučić sa Vučićem. Kako bi inače bilo „prvi put u istoriji“?! Problem nezaposlenosti u Srbiji, star decenijama, resetovan je 2015. I to sve po usvojenim zakonima, izmenama, uredbama, uredbama na uredbe itd.

Kada smo kod 2015. da naglasim i to da je od njene druge polovine RZS, nakon 70 godina, prestao da objavljuje podatke o kretanju zaposlenosti na nivou delatnosti, što je očigledan i nameran metodološki propust, sa ciljem prikrivanja vrlo zabrinjavajućih trendova u zapošljavanju u državnoj upravi i javnim preduzećima!!

I tu dolazimo, onako uzgred, do dve najveće tajne statistike koje ovu, naizgled jasnu, nauku pretvaraju u beskrajno manipulativno polje.  Metodologija i uzorak! Odgovarajuća smesa ova dva sastojka crni veš će pretvoriti u najmanje sivi, negativan trend u rast ili obrnuto. Već kako Vam treba. Metodologija i uzorak su statistici onaj oslonac koji je, u fizici, Arhimedu nedostajao kako bi podigao zemlju. Kad god čujete Vučića, njegove glasnogovornike i Agencije da govore statističke podatke, pa i cifre uopšte, setite se toga. Nikad niko ne laže, samo koriste određenu metodologiju i rade na bazi određenog uzorka.

No, na sreću, u ekonomiji gde je sve povezano, verodostojnost iznetih podataka možete pratiti i kroz analizu posrednih indikatora koji ih prate. Sumnju Fiskalnog saveta, u pomenutom slučaju, izazvala je činjenica da rast BDP-a nije adekvatno pratio navodni rast zaposlenosti (tz. Okunov zakon), kao i da on nije logičan u uslovima iskazane stagnacije privrednih aktivnosti.

loading...

U tretiranju fenomena „nezaposlenosti“ u ovom tekstu uzećemo u obzir i neke druge indikatore i saznanja koji će pomoći da se razreši enigma kako se nezaposlenost u Srbiji statistički smanjuje, a niko u stvarnosti ne primećuje ekonomske efekte tog trenda.

OPŠTE O NEZAPOSLENOSTI

Hajde da, u ovom delu teksta, krenemo od određenja pojma nezaposlenosti koji će biti razumljiv svakom čitaocu. Dakle, „nezaposlenost“ kao ekonomski termin označava postojanje određenog broja radno sposobnog stanovništva (ljudi od 16 do 65 godina)  koji imaju potrebu i volju da rade, ali ne mogu naći posao. Uobičajeno je da se ona izražava tzv. „stopom nezaposlensti“, koja predstavlja broj nezaposlenog u odnosu na ukupan broj radno sposobnog stanovništva, prikazan u procentima.

Jasno je kako je stopa nezaposlenosti važan ekonomski pokazatelj koji pokazuje i stanje društva i položaj pojedinca u njemu, pre svega zato što sve savremene i demokratske zemlje u svetu priznaju pravo na rad kao jedno od osnovnih ljudskih prava.

U ekonomiji se smatra da se podnošljiva stopa nezaposlenosti kreće od hipotetičkih nula do 5 %. Stopa od 5 do 10 % smatra se alarmantnom, a svi procenti iznad toga, posebno oni između 15 i 20 % ukazuju na duboko raslojeno i socijalno podeljeno društvo!! (3)

Pre nego što krenemo dalje pozivam Vas da pogledate priloženu Tabelu 1. koja pokazuje ostvarene i projektovane stope nezaposlenosti u svetskim regionima u periodu 2007 – 2018. godine, kako biste bolje razumeli koliko je u Srbiji situacija katastrofalna, čak i ako prihvatimo kao tačne podatke koje nam daje RZS po Vučićevoj metodologiji!

Tabela 1. – Ostvarene i projektivane stope nezaposlenosti, izražene u procentima, po svetskim regionima od 2007 do 2018.(4)

Šta nam ova tabela govori u kontekstu podatka RZS da je u prvom kvartalu 2017. godine nezaposlenost u Srbiji iznosila 14,6 %(5), što je veoma upitno, budući da je čak za 4,4 procentnih poena manje nego u istom kvartalu prošle godine, ali o tome ćemo nešto kasnije. Čak i da je 14,6 odsto realna stopa, iz priložene tabele vidimo da je ona veća čak i od tradicionalno najnerazvijenijeg svetskog regiona – Severne Afrike, a da je čak preko 70 odsto veća od proseka regiona kome pripadamo (Centralna i Jugoistočna Evropa izvan EU).

Ovakav procenat jasan je indikator dubokih poremaćaja u ekonomskoj politici, a što je još gore ukazuje i na  pokušaj odbrane uspostavljenog sistema izraženih socijalnih nejednakosti, to jest sistemske namere da mali procenat društva (tzv. finansijska i politička elita) zadrži svoje privilegije na uštrb potrebe za uključivanjem što većeg procenta radno sposobnog stanovništva u ekonomski sistem zemlje, kako bi se nastavila koncentracija kapitala u njihovim rukama.

Izvor: Infožurnal

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here