Home DRUŠTVO Skrivanje informacija od javnosti, građani platili 38 miliona dinara

Skrivanje informacija od javnosti, građani platili 38 miliona dinara

SHARE

Broj slučajeva u kojima državni organi i javna preduzeća ignorišu zahteve građana i novinara za pristup informacijama od javnog značaja svake godine raste. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenjuje da su podaci alarmantni kada se uzme u obzir da je takvo postupanje kažnjivo zakonom.

On je u poslednjih sedam godina izrekao ukupno 469 novčanih kazni u iznosu od 38 miliona dinara državnim organima i javnim preduzećima zbog uskraćivanja informacija.

Međutim, situacija postaje dodatno zabrinjavajuća kada se uzme u obzir da je samo u prošloj godini Poverenik izrekao 148 novčanih kazni što je skoro tri puta više nego u 2014. i 2015. koje su do tada bile rekordne po broju kazni.

Zbog ćutanja uprave plaćeno skoro 38 miliona dinara

Poverenik je od 2010. do 30.4.2017. izrekao ukupno 469 novčanih kazni, i to 292 od 20.000 dinara i 177 od 180.000 dinara, u ukupnom iznosu od 37.700.000 dinara.

U 2016. godini Poverenik je izrekao rekordnih 148 novčanih kazni (84 od 20.000 i 64 od 180.000 dinara). U 2014. i 2015. izrečeno je po 59 novčanih kazni, u 2013. – 34, u 2012. – 46, u 2011. – 51 i 2010. – 34 novčane kazne.

loading...

Istovremeno, Vlada Srbije nikada nije iskoristila svoje zakonsko pravo da kazni osobe koje skrivaju informacije od očiju javnosti, dok je nadležno ministarstvo za državnu upravu to pravo koristilo u izuzetnoj retkim situacijama.

Prema zakonu, Poverenik nema pravo da pokrene prekršajni postupak zbog uskraćivanja informacija, već samo da izrekne novčanu kaznu u visini od maksimalno 200.000 dinara i to samo organu vlasti ili preduzeću, a ne direktnom fizičkom licu kao što su npr. ministar ili direktor nekog od javnih preduzeća.

S obzirom da institucije kazne plaćaju novcem iz budžeta, sve se svodi na to da se novac prebacuje iz jednog budžetskog „džepa“ u drugi, a da odgovorni na taj način prolaze nekažnjeno.

Međutim, za razliku od Poverenika, Vlada Srbija i ministarstvo za državnu upravu imaju zakonsko pravo da pokrenu prekršajne postupke protiv odgovornih lica i da ih nateraju da kazne plate iz svog džepa, ali ih ne koriste.

„Nažalost, Vlada nikada nije iskoristila svoje zakonsko pravo, dok ministarstvo to radi veoma retko i selektivno. Broj pokrenutih postupaka uvek je bio višestruko manji od broja realno počinjenih prekršaja“, ističe Šabić za Insajder.net.

Više novca u igri – manje dostupnih informacija

Prema podacima poverenika, „lideri“ netransparentnosti su državna javna preduzeća, a pre svega Telekom, Srbijagas, Železnice Srbije i Air Srbija.

„Generalno, može se reći da se težište problema u ostvarivanju prava javnosti premestilo u sferu raspolaganja velikim javnim novcem i imovinom, dakle, u krajnoj liniji u državna javna preduzeća. Tim povodom sam još pre više od 3 godine Narodnoj skupštini dostavio poseban izveštaj, ali ga ona, reklo bi se “po običaju” uspostavljenom u poslednjih nekoliko godina, nije razmatrala,“ ističe Šabić.

Prema njegovim rečima, to što institucije i državna javna preduzeća ne žele da dostave tražene informacije sve dok on ne interveniše, govori o tome da se „kalkuliše sa pravima javnosti“ čime se pojačava i inače „prisutna sumnje u nezakonito postupanje organa vlasti, odnosno u njihovu spremnost da prikriju nečije nezakonito ponašanje“.

„Tako nešto je u totalnom, grotesknom kontrastu sa činjenicom da je u svim strateškim antikorupcijskim dokumentima Vlade i Skupštine snažno naglašen  značaj transparentnosti,“ kaže Šabić za Insajder.net.

Ugovor Železare sa firmom Petra Kamaraša „drastičan primer“ kršenja zakona

Šabić ističe da je drastičan primer skrivanje ugovora koje je nad upravljanjem Železarom Smederevo imao HPK MANAGEMENT iz Beograda i HPK ENGINEERING B.V. iz Amsterdama, koje je vodio Petar Kamaraš. Iako je prilikom potpisivanja bilo najavljeno da će on biti u kratkom roku objavljen, ne samo da se to nije dogodilo, nego sadržina Ugovora nije učinjena dostupnom javnosti ni nakon, po zakonu, konačnog, obavezujućeg i izvršnog rešenja Poverenika.

Sadržina ovog Ugovora nije objavljena ni nakon što je Poverenik u postupku prinudnog izvršenja izrekao dve novčane kazne, a potom zatražio od Vlade da u skladu sa zakonom, prinudom obezbedi izvršenje rešenja poverenika.

Železara Smederevo” je pod rukovodstvom Petra Kamaraša poslovala sa gubitkom od 144,76 miliona evra. Upravljački tim „HPK inženjeringa” ostvario je 39,1 odsto veći minus u 2015. nego godinu dana ranije zbog čega je Vlada Srbije sa Kamarašem raskinula ugovor.

Izvor: Insajder

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here