Home DRUŠTVO Dom zdravlja sa 600 zaposlenih i samo 27 lekara

Dom zdravlja sa 600 zaposlenih i samo 27 lekara

SHARE

Доктор Иван Лукић, који је пријављивао неправилности у дому здравља, није добио судску заштиту, Фотограф: Радио КиМ

21.04.2017

Дом здравља у Грачаници има 572 запослена и међу њима само 27 лекара, открива Пиштаљка. Готово половина запослених – тачније 248 – је немедицинско особље, односно ради у администрацији или техничком сектору. Ниједан други дом здравља у Србији нема толико немедицинског особља, па чак ни они који брину о десет пута више пацијената. Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) за плате запослених у грачаничком дому здравља годишње издваја око пола милијарде динара иако макар последње две године нема увид у трошење новца у једанаестом по величини дому здравља у земљи који има више стотина запослених а најмање лекара.

Домом здравља руководи Дејан Милановић који је само четири месеца пошто је именован за в.д. директора почео да ради у другој установи. Милановић паралелно управља Домом здравља у Грачаници и похађа специјализацију у Клиничко-болничком центру Приштина измештеном у Грачаницу. То успева, како тврди, јер ради „двадесет сати дневно“.

loading...

Једини домови здравља у Србији који имају више радника од ДЗ Грачаница су они који се налазе у највећим градовима – Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Лесковцу и у појединим београдским општинама (Земун, Звездара, Палилула, Чукарица, Нови Београд, Вождовац). Насупрот томе, домови здравља који се као овај у Грачаници брину за око 20.000 пацијената, имају четири па и пет пута мање радника. Тако Дом здравља Уб има преко 23.000 корисника и 127 запослених, од којих тек 23 није медицинске струке.

Директор Дејан Милановић прекобројност објашњава тиме да је то „наслеђено стање” из претходног периода. До ових информација Пиштаљка је дошла истражујући наводе узбуњивача Ивана Лукића, педијатра у грачаничком дому здравља, да руководиоци присвајају новац који та установа зарађује од превоза пацијената који нису осигурани код РФЗО.

Наиме, у Дому здравља у Грачаници од 2008. године људи који не плаћају здравствено осигурање Републици Србији могу да користе услуге хитног санитетског транспорта, али им се он наплаћује. Приход од те услуге, како тврди директор Милановић, контролише се јер се плаћа на благајни, а новац се користи за плаћање рачуна за комуналне услуге, струју, воду. Милановић је за Пиштаљку рекао и да се сви превезени пацијенти пријављују Републичком заводу за здравствено осигурање.

Начелник Одељења за здравствено осигурање, финансијско-рачуноводствене послове и послове одржавања информационог система у филијали РФЗО-а у Грачаници Радосав Живић међутим тврди да се овој установи не пријављује превоз неосигураних грађана. Он је за Пиштаљку рекао и да Дом здравља Грачаница, осим за плате, од РФЗО-а добија новац и за текуће одржавање, за комуналне услуге, струју, воду. „Трошкови за одржавање, за опрему, струју, комуналије Дома здравља плаћају се новцем који установа добија од РФЗО-а“, рекао је Живић. На питање да ли зна где одлази новац од превоза , начелник је рекао: „Не знам. Транспорт се не пријављује РФЗО-у“.

У предрачуну средстава РФЗО-а која се на годишњем нивоу издвајају за домове здравља у Србији пише да је за индиректне и остале трошкове Дому здравља у Грачаници у 2017. години намењено 37,4 милиона динара.

Директор Дејан Милановић тврди да овај износ не покрива све трошкове које има установа. „Нама РФЗО не покрива трошкове које имамо према институцијама Косова. Из РФЗО-а су нам покривени трошкови за мобилне телефоне које плаћамо Телекому, али не и они које плаћамо косовским мрежама“, рекао је Милановић за Пиштаљку.

На захтев да нам достави доказе о трошењу ових средстава Милановић није одговорио.

Наводе узбуњивача Лукића проверавала је и здравствена инспекција у јуну прошле године. У записницима инспектора Александра Тодоровића пише да је увидом у теренски протокол утврђено да се неосигураним грађанима пружа услуга санитетског транспорта. Инспектор је утврдио и да се услуге наплаћују између 590 и 640 евра. У 2015. години, како пише у записнику инспекције, наплаћено је 19 оваквих транспорта, а за првих шест месеци 2016. године три.

„Новац од транспорта се по изјави Милорада Милутиновића, помоћника директора за економске послове, користи за плаћање разних дажбина код косовских институција, а које се плаћају у еврима“, пише у извештају.

Инспектор Тодоровић је такође утврдио да у 2015. години и у 2016. години РФЗО није контролисао Дом здравља у Грачаници, а да је дуг који ова установа има према заводу преко 15,5 милиона динара. Када смо Милановића питали откуд дуг, он је окривио своје претходнике.

„Дуг је настајао од 1999. године, па све до прошле године. Ми сада враћамо фонду новац из сопствених средстава“, рекао је Милановић, и негирао да се овај дуг плаћа од новца који дом здравља заради на транспорту несрпских пацијената.

Претходници су, како каже Милановић, криви и за огроман број запослених. „Било је и много више запослених, али су неки отишли у пензију или су напустили посао”, додао је. Анкетни одбор Скупштине Србије утврдио је да је грачанички дом здравља 2012. године имао 641 запосленог и да је „евидентно да је број запослених несумњиво већи од реалних потреба“.  Директор Милановић у последње две године није запошљавао на неодређено, али није ни пропустио да прими раднике на одређено време. У записницима здравствене инспекције пише да је више од десет људи добило посао на одређено „углавном као замена до повратка породиља“. „У међувремену свима је престао радни однос тако да данас нема запослених на одређено”, пише у инспекцијском извештају.

Пре годину дана, директор Дома здравља у Грачаници рекао је да је овој установи поребно још десетак лекара да би се задовољиле потребе грађана који живе у околним селима. „Довољан је број лекара када би постојала само радна јединица Дом здравља Грачаница, али ми имамо још седам радних јединица, дакле држимо још седам села тако да је потребно још десетак лекара како бисмо свакодневно задовољили потребе свих тих грађана”, тврдио је Милановић.

Министарство здравља никада није реаговало на записнике инспекције у којима пише да у овом дому здравља ради скоро 600 људи али и да је в.д. директора по именовању почео да стажира у другој установи. На питање Пиштаљке како је министарство реаговало на записнике инспекције добили смо само одговор да директор може бити упућен на специјализацију.

Иначе, Милановић је специјализацију добио на конкурсу који је сам расписао и то само четири месеца пошто га је Влада Републике Србије именовала за в.д. директора. На конкурсу за специјализацију био је једини кандидат, па је управни одбор Дома здравља донео одлуку да му се додели усавршавање из ургентне медицине. Тако је Милановић већ две године и главни менаџер дома здравља и специјализант у другој установи, Клиничко-болничком центру Приштина, који је измештен у Грачаницу. На питање како физички стиже да буде на два места истовремено Милановић каже: „Радим двадесет сати дневно“.

Иако је директор Дома здравља Грачаница практично сам себи доделио специјализацију на конкурсу који је сам расписао и на коме је био једини учесник, у Министарству здравља кажу да је је све урађено по прописима.

„Сматрамо да директор здравствене установе који организује рад, руководи процесом рада, представља и заступа установу и одговоран је за законитост здравствене установе може бити упућен на специјализацију“, пише у одговору министарства на питање Пиштаљке.

Виши суд у Косовској Митровици одбио узбуњивача Лукића

Судија Вишег суда у Косовској Митровици Гордана Влашковић 27. марта ове године донела је пресуду да се одбија захтев узбуњивача Ивана Лукића да суд утврди да је према њему предузета штетна радња у вези са узбуњивањем. Суд сматра да узбуњивач Лукић не трпи одмазду иако је његово кажњавање почело истог оног дана када је и извршио узбуњивање.

У пресуди се наводи да „…није утврђено да је од стране туженог према тужиоцу предузета штетна радња, односно тужени је доказао да наведене радње које је предузео према тужиоцу, нису у узрочној вези са радњом узбуњивања…“

Судија Влашковић овакву одлуку донела је сагледавањем доказа и саслушањем шест сведока. Сви сведоци тврдили су да Лукић не трпи штетне радње, а сви су радници Дома здравља у Грачаници које је за сведоке предложио в.д. директора Милановић. Лукић није имао сведоке.

Судија Влашковић није узела у обзир чињеницу да је само четрнаест дана пошто је доктор Иван Лукић позвао инспекцију рада да изврши надзор у Дому здравља у Грачаници директор Дејан Милановић казнио Лукића и изрекао му дисциплинску меру – упозорење. Лукић је кажњен јер је изашао раније са посла истог оног дана када је и пријавио сумњу на незаконитости, 9. октобра 2015. године.

Само дан после инспекцијског надзора, 23. октобра 2015. године, доктор Лукић је кажњен „због повреде радне обавезе који је извршио дана 9.10.2015. године због самовољног одласка са посла пре истека радног времена.“

Инспектор рада је након контроле утврдио да постоје повреде закона и других прописа из области спречавања злостављања на раду.

Пошто је узбуњивач Лукић пријавио надлежнима (Министарству рада, Министарству здравља и Агенцији за борбу против корупције) сумњу о незаконитим радњама уДому здравља у Грачаници, управни одбор установе је на иницијативу в.д. директора Милановића донео одлуку којом су свим педијатрима укинута дежурства.

Лукић је после узбуњивања кажњен још неколико пута. Крајем 2015. године изречено му је прво упозорење, а након тога и решење о опомени са најавом отказа јер се после теренског рада није вратио у дом здравља.

Како је Лукић наставио да инсистира код надлежних да се његови наводи испитају и поднео тужбу за узбуњивање којом је тражио од суда да утврди да он трпи одмазду, у септембру 2016. године опет је кажњен. Овај пут новчаном казном – одузимањем 20 одсто од плате три месеца. Новчаном казном је кажњен јер је неовлашћено користио штампач који припада службенику за јавне комуникације Драгану Митровићу. На суду је Митровић сведочио да је Лукић и раније долазио код њега да штампа, али му је увек Митровић штампао. Тог дана када је Лукић користио Митровићев рачунар овај службеник није био на послу.

Фотографија Дејана Милановића: Радио КиМ, панорама Грачанице: Туристичка организација Грачанице

IZVOR PIŠTALJKA.RS
loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here