Home DRUŠTVO Pištaljka traži kompletnu dokumentaciju o Malom

Pištaljka traži kompletnu dokumentaciju o Malom

SHARE

10.03.2017

Пиштаљка је упутила захтев Агенцији за борбу против корупције да нам до понедељка достави документацију о имовини и приходима Синише Малог онако како је Повереник за информације од јавног значаја наложио, без скривања података који су битни за јавност.

У захтеву новинара Пиштаљке тражи се да Агенција достави податке о новчаним износима трансакција, имена фирми које су повезане с Малим, површину некретнина и врсту возила коју он поседује и врсту кривичних дела за које постоји сумња да их је градоначелник извршио. Уколико Агенција за борбу против корупције не поступи по захтеву, Пиштаљка ће покренути поступак административног извршења Поверениковог решења и захтев за покретање прекршајног поступка против в.д. директорке Агенције за борбу против корупције Верке Атанасковић.

Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић саопштио је поводом навода Агенције у данашњем издању Данаса „да ли Повереник и Пиштаљка траже од Агенције да се не придржава закона“ да су ставови Агенције „у супротности са истином“.

loading...

„Став Повереника о праву јавности да добије информације садржане у предметном извештају, изражен је у решењу које је донео по жалби портала Пиштаљка, поднетој након што је Агенција одбила да јој да било какве информације. Тај став је детаљно и потпуно објашњен и аргументован у образложењу решења. У изреци решења изричито је наложено да се пре достављања заштите одређени подаци о личности који су у изреци и побројани.

Агенција је, међутим, „заштитила“ и неке податке на које се наведени налог Повереника очито не односи, као што су они о новчаним износима транксакција, имена фирми повезаних са јавним функционером, површина некретнина коју поседује, врста возила или врста кривичних дела за које постоји сумња да је извршио, што значи да није поступила по решењу.

Све своје разлоге у прилог ускраћивању права јавности Агенција је могла изнети и изнела је у поступку по жалби. Повереник их је ценио и на основу свих релевантних чињеница донео предметно решење. То решење је по закону коначно, обавезујуће и извршно. Није допустиво да се непоступање по решењу „правда“ већ изнетим или некаквим новим „аргументима“. У том контексу треба гледати на тврдње Агенције да је реч о подацима „који су доступни само Агенцији у сврху контроле функционера“. С тим у вези, Повереник подсећа да, како одредбе Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (чл.28) тако и одредбе Закона о тајности података (чл.25), предвиђају да је решење Повереника основ да се јавности учине доступним и информације које су и формално означене као „тајна“, и то без обзира на степен тајности, укључујући дакле и оне највишег степена поверљивости.

Решење Повереника је на закону засновано и у функцији је више него оправданих интереса јавности. То решење је за Агенцију, као и било који други орган, обавезујуће, то закон изричито предвиђа. Сувишна је било каква полемика око тога да ли је било ко, а поготово орган власти, дужан да поступи онако како то налаже изрека коначног решења, (не само Повереника, већ било ког надлежног државног органа) или може себи да допусти да бира које делове решења ће да изврши а које неће, јер би то било апсурдно“, саопштио је Повереник.

Фотографија Синише Малог: Град Београд, фотографија Родољуба Шабића: Прес центар УНС-а

Ознаке:

, , , , , , ,

Повезани чланци:

IZVOR PIŠTALJKA.RS

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here