Home DRUŠTVO SUPER RIDŽA vs PUTNIK

SUPER RIDŽA vs PUTNIK

SHARE

 

Kada je uzeo je u ruke tu malu plastičnu karticu istog trenutka je osetio da ona poseduje specijalne moći, brzo je stavio oko vrata, gotovo trenutno osetio se bitnm, postao je ridžovan. Odjednom ceo njegov pređašnji život više nije bio važan, zakleo se na vernost velikom zlom Bus-Plus-u i obećao da ga nikada neće izdati, proganjaće putnike i po kiši i po snegu, neće se plašiti da udje ni leti u pun autobus bez klima uredjaja, opravdaće ukazanu mu ćast i postati najžešći ridžovan koji će sejati strah u kosti, onaj čije će se ime samo šaputati, postaće dika i ponos velikog zlog Bus-Plus-a, postaće SUPER RIDŽA.

Kako se naš Super Ridža previše osilio, sakupiše se mudraci i zaviriše u drevne zakone da ustanove koje to nadjudske moći on ima,  a koje je samo umislio da ima.

Super Ridža NEMA PRAVA DA:

 • Da bude grub, bezobrazan ili nevaspitan
 • da legitimiše putnike, to pravo prema zakonu ima isključivo policija i komunalna policija ( slučaju da ste napravili komunalni prekršaj)
 • pretresa putnika
 • da maloletnicima insistira da mu pokažu dokumenta
 • da prisili putnike da plate kaznu bilo kakvim verbalnim ili fizičkim napadom
 •  da naredi vozaču da zaustavi vozilo
 • da naredi vozaču da zatvori vrata da putnik ne bi mogao da izađe napolje
 • da upotrebi bilo kakvu silu da bi sprečio putnika da napusti vozilo do dolaska komunalne policije
 • da na bilo koji način dođe u fizički kontakt sa putnikom, svaki takav čin se tretira kao pokušaj protivpravnog narušavanja slobode kretanja ljudi na javnom mestu

Super Ridža IMA PRAVA:

 • da ponudi putniku koji je bez karte da plati kaznu, što putnik moze da odbije jer niko osim sudije za prekršaje nema zakonsko pravo da kaznjava građane za bilo kakve postupke
 • da pozove komunalnu policiju, što je trenutno malo verovatno usled ograničenosti kapaciteta tog represivnog aparata
loading...

PUTNIK IMA PRAVA:

 • da odbije da pokaže kartu i/ili dokumenta kontroloru kao znak građanske neposlušnosti. Ako želite da izbegnete nepotrebne svađe i prepiranje, najbolje da kažete da nemate kartu i dokumenta jer ste ih zaboravili. Ako kontrolor insistira predočite mu činjenicu da on nema pravo na to kao ovlašćeno lice privatne firme. To pravo isključivo pripada policiji i komunalnoj policiji (kada postoji dokaz o komunalnom prekršaju). Svaki pokušaj ograničavanja slobode kretanja, zaustavljanja autobusa, nedoličnog i nasilničkog ponašanja od strane kontrolora slobodno snimite vašim kamerama i smart telefonima jer po zakonu imate pravo i OBAVEZU kao građanin da kontrolišete rad javnih službenika (policajaca, komunalnih policajaca i svih ostalih radnika u javnoj administrciji.Kontrolori obavljaju posao u jednom od javnih servisa tako da i oni podležu ovom zakonu. Snimke pošaljite nama a mi ćemo ih objaviti. Naravno, OBAVEZNO zatražite da vam kontrolor pokaže službenu legitimaciju i da vam omogući da podatke prepišete. Ako to odbije da uradi svesno čini prekršaj jer je pravilima službe to obavezan da uradi a vas oslobađa bilo kakve odgovornosti za neposedovanje karte u slučaju da je u pratnji komunalnog policije ili policajca. U slučaju da je u njegovoj pratnji komunalni policajc ili policajc zatražite prvo njima da se vam oni pokažu legitimacije, pa ih onda obavestite o tome da je kontrolor odbio da pokaže legitimaciju i time učinio prekršaj zbog čega želite da podnesete prijavu protiv dotičnog. Ne dozvolite im da zamene tezu optužujući vas za neposedovanje karte jer je kontrolor obavezan da nosi jasno istaknutu legitimaciju i da je da n uvid svakom putniku koji to zahteva.

PUTNIK NEMA PRAVA:

 • da se fizički obračunava sa kontrolorima. U slučaju fizičkog napada kontrolora ili ograničavanja slobode kretanja od strane kontrolora zatražite da vam se isti legitimišu. Odbijanje da se legitimišu je prekršaj i osnov za obaranje bilo kakve prekršajne prijave.
 • da vređa kontrolora. Jednostavno kažite da ste zaboravili kartu i dokumente. Ako kontrolor vas vređa snimite da sve to kamerom na vešem mobilnom telefonu, zapamtite liniju, vreme i broj vozila (nalazi se ispred prednih vrata i na pozadini vozila.Zato samo pametno

 

Ukoliko ipak dođe do situacije da je komunalna policija u pratnji kontrolora, ili da putnik nije imao vremena da napusti vozilo pre nego što se komunalna policija pojavila

 

KOMUNALNA POLICIJA NEMA PRAVA:

 

 • da podatke iz ličnih dokumenata putnika da na uvid kontroloru
 • da privodi u stanicu bilo kojeg putnika kome je moguće ustanoviti identitet

 

KOMUNALNA POLICIJA IMA PRAVO:

 

 • da izvrši proveru identiteta putnika na osnovu prijave kontrolora i to na dva načina: uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji se identitet proverava
 • da na osnovu podataka o identitetu putnika, koji je dobila od putnika, podnese prijavu sudiji za prekršaje
 • da pretrese građanina ukoliko postoji “opravdan” povod, pretres mora vršiti lice istog pola
 • da pozove “pravu” policiju, da im pomogne ukoliko to nađu za shodno.

 

ZAKLJUČAK:

Niste ni u kakvoj obavezi da (ukoliko nemate kartu) kontrolorima date dokumente niti da eventualno pokažete svoju kartu. Kontrolori su ovlašćena lica BUS PLUSa i nemaju pravo da legitimišu putnike. Ne dozvolite kontroloru da vam uzme dokumente jer za to nema prava. To je krivično delo za koje može biti tužen. Kontrolor vas ne sme zadržavati niti izbaciti iz vozila. Jedino što mogu je da pozovu komunalnu inspekciju (ali nemaju službeni telefon), a njima ste obavezni da date identifikaciju. Komunalni inspektor NE SME vaše podatke da prenese kontroloru, može samo da vam napiše mandatnu kaznu. Jednostavo recite kontroloru; “Nemam kartu i nemam dokumenta jer sam ih zaboravio“.

Kontrolori se ne smeju ponašati nasilno, niti vam smeju pretiti. Ako slučajno počne da se ponaša neprimereno, snimite ga svojim telefonom ili zamolite da to uradi neko od putnika. To je dovoljan dokaz za krivični postupak.

loading...

Ostavite komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here